Jiří Nejedlý

 Zákládající člen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vůdce SK, BH

Baset se považuje za plemeno vyšlechtěné ve středověku mnichy ve Francii k lovu v hustém porostu se schopností hlavu sklonit nízko k zemi. I když jde o blízkého příbuzného francouzských basetů, toto plemeno bylo vyvinuto k dokonalosti v Británii. Je to pes schopný lovit svou přirozenou kořist, zajíce, vytrvale v relativně pomalém tempu na značné vzdálenosti.